fbpx

Design och övriga tips för att öka engagemang, del 1

Tips kring hur du kan förbättra dina nyhetsbrev

Eftersom 51% av mottagarna avregistrerar sig från nyhetsbrev som inte ser bra ut, har du inte råd att försumma din nyhetsbrevsdesign.

Många företag fokuserar på att få sina mail öppnade, men när ditt e-postmeddelande har öppnats står du inför en annan utmaning: att få prenumeranter att engagera sig i innehållet och klicka på länkarna till dina erbjudanden. Nyhetsbrevdesign spelar en stor roll i den processen.

Det som fungerar bäst vid användning av mallar är en kolumn med maximalt 600px i bredd. En god nyhet är att om du använder dig av en professionell e-postleverantör som Rule, är mallarna redan kompatibla med rekommenderade designspecifikationer. Eftersom mer än hälften av all e-post öppnas på mobila enheter, är det kritiskt att använda nyhetsbrevsmallar som är responsiva, d.v.s. som ändrar storlek på bilder och text enligt skärmen de visas på. Rule bygger alltid mallar med detta i åtanke.

Visa upp ert varumärke

Idealt sett kommer ditt nyhetsbrev se ut som att det är en del av ditt varumärke. Det innebär att du kommer inkludera din logotyp och andra detaljer som du använder på andra kanaler. Det hjälper mottagare att känna igen dig, vilket ökar förtroendet och därmed engagemanget. För prenumeranter är konsekvens nyckeln, därför är det viktigt att malldesignen reflekterar det. Använd exempelvis samma design för samma typ av e-post så att mottagaren vet vad de kan förvänta sig.

Avsändaren spelar roll

Vi ser fortfarande många företag som använder sig av en noreply adress. Att skicka ditt e-postmeddelande från en igenkännbar och personlig avsändare hjälper dig att bygga förtroende hos dina mottagare. Vi vet med säkerhet att vid signering av e-postmeddelanden från en person som är associerad med företaget, eller som använder en e-postadress med ett riktigt företagsnamn, förbättras förtroendet. När du använder en riktig e-postadress snarare än en noreply adress kan prenumeranter svara på ditt e-postmeddelande, vilket är bra för avsändarens rykte och framtida leverans av e-post.

Håll typsnitten under kontroll

De typsnitt du väljer kan ha stor inverkan på hur ditt nyhetsbrev uppfattas. Eftersom e-postmeddelanden skiljer sig mellan olika e-postklienter och webbläsare är din bästa satsning för ett konsekvent utseende att hålla sig till webbsäkra typsnitt. En annan punkt att tänka på är att inte använda för många olika typsnitt (färre är mer). Du behöver rubrik och textfonter, och möjligen ytterligare ett typsnitt för enstaka kontraster. Om du redan använder vissa teckensnitt som en del av din branding, behåll det konsevent och använd samma typsnitt i ditt nyhetsbrev. Detta hjälper varumärkeskännedom.

Färger är viktigt

Färg är en viktig aspekt av nyhetsbrevdesign. Även om du vill vara trogen mot ditt varumärke, kan du använda färg för att åstadkomma en viss stämning. Medan din logotyp är densamma, kan du använda säsongsanpassade bilder och färger i nyhetsbrevet. Detta kan uppmuntra dina prenumeranter att genomföra ett köp baserat på känslor förknippade med vissa färger. Läs mer om psykologin bakom färg i e-postmarknadsföring.

Nedan hittar du bilder på snygga nyhetsbrev för att ge dig ytterligare inspiration. I del 2 av tips för att förbättra din e-postmarknadsföring del 2 kommer vi med fler värdefulla tips för att förbättra dina nyhetsbrev och öka engagemanget hos dina mottagare.

förbättra dina nyhetsbrev
förbättra dina nyhetsbrev
förbättra dina nyhetsbrev

 

Kom igång med Rule redan idag, helt kostnadsfritt på obegränsad tid.

Share this article

Drive engagement and growth through smart communication

gdpr mailutskick

Reminder GDPR emails: How to follow the rules

More than half of all emails sent globally are some form of marketing. It’s thus a huge market that has previously been largely unregulated. E-mail ...
Read More
5 bra marknadsföringstips

5 eggcellent Easter marketing tips

We are heading towards brighter times and Easter is approaching. Therefore, it’s time to start planning for a colorful Easter campaign. Easter is a perfect ...
Read More
BF 2

Successful email marketing during Black Friday

For retailers, Black Friday is one of, if not the biggest sales event of the year. There is a possibility to compensate for lost revenue ...
Read More

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.