Dyk ännu djupare ned i kundbeteende och aktivitet

Vi har gjort en uppdatering i filter-funktionen som leder till fler möjligheter för dig som användare att dyka ännu djupare ned i dina mottagares beteende och uppvisad aktivitet. Du kommer nu att kunna skapa upp dynamiska filter med en förbättrad och förenklad filter-funktion.

Nya möjligheter

Som ni känner till sen tidigare har man kunnat skapa filter utifrån medlemsaktivitet såsom klick av en länk. Det vill säga att man har kunnat segmentera ut mottagare som exempelvis har visat mycket engagemang under en utvald tidsperiod och skapat riktade erbjudanden eller personifierad kommunikation för just dessa. Eller så har man kunnat segmenterat ut mottagare som inte visat något engagemang såsom varken öppnat eller klickat i utskick under en längre tid. Dessa har man kunnat försöka väcka liv i genom t.ex. erbjudanden som förmedlas via mobil i  SMS kampanjer. Vi har nu skapat upp ytterligare möjligheter att skapa filter utifrån de som har mottagit kontra inte mottagit mail, baserat på specifika tidsintervaller.

Du kan nu arbeta ännu mer datadrivet och utnyttja statistikinsikter när du bygger filter. En av Rule’s grundpelare är datadriven kommunikation och att ta tillvara på alla ledtrådar som kunder lämnar efter sig. Med vår uppdaterade filter-funktion kan du göra just det och dyka ännu djupare in i kundbeteende data.

En förfinad och förenklad filter-funktion

Vi strävar alltid efter att konstant förbättra och utveckla vår plattform, så att den ska vara så användarvänlig som möjligt. Därför har vi även uppdaterat utseendet när du skapar regler i “filter-byggaren”. Vi vill ge dig en hjälpande hand, så därför finner du en artikel här som beskriver hur du nu skapar upp filter.

Help-article-filter - kundbeteende

Glöm traditionell marknadsföring

Information om kundbeteenden har länge varit en guldgruva för företag, men utmaningen har legat i hur man samlar ihop, organiserar och utnyttjar informationen på mest lönsamma sätt. Med hjälp av Rule’s smidiga integrationsmöjligheter får du in värdefull data direkt in i kontot och slipper allt manuellt arbete. Detta resulterar såklart i ett effektiviserat tillvägagångssätt.

Värdefulla kundinsikter kan hämtas från exempelvis orderdata, kundbeteende på hemsida eller i detta fallet från statistik baserad på aktivitet hämtad från utskick i Rule. 

Om du inte kommit igång med segmentering kan det vara en bra idé att börja analysera statistik kring medlemsaktivitet och sedan dyka in djupare i din kunddata. Genom att använda dig av de avancerade filter-möjligheterna som finns tillgängliga i Rule har du de verktygen du behöver för att utveckla din digitala kommunikation.

Har du inte ett Rule konto? Kom igång idag och börja din resa emot datadriven marknadsföring.

Share this article

Drive engagement and growth through smart communication

Creative and successful marketing tips for Mother’s Day

You haven’t forgotten that Mother’s Day is approaching? The day when we get to pamper our mothers with love, gestures and gifts. It’s also the …

Read More
Drag and drop

Effective email marketing with Drag and Drop functionality in Rule

We always focus on making our platform as user-friendly and time-efficient as possible for our users. With our Drag and Drop function, you can create …

Read More
AI marknadsföring

AI marketing – here’s everything you need to know!

At the top of the internet’s hottest topics, we find various AI and AI tools . Many are thinking about whether and when you should …

Read More

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.